Artykuły z miesiąca: styczeń 2021

  • !!! WAŻNE !!!

    Drodzy Państwo, w związku z wykryciem koronawitusa u osoby pracującej na kuchni, przedszkole zostaje zamknięte w dniach 29.01-5.02. Dzieci nie są objete kwarantanną.


  • Zgodę na udostępnianie wizerunku w konkursie.

    …………………………………………        (pieczęć placówki)   ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY KONKURSU (w tym wizerunku) Działając jako opiekun prawny dziecka, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na podstawie art. 81 […]


  • Wojewódzki Konkurs Plastyczny

        Regulamin XI Edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym „Ekosystem lasu oczach dziecka” stanowiącego kontynuację konkursu pt. „Mamy pomysły na odpady” (5 edycji)       Organizator Przedszkolne Koło Ligi […]