Wojewódzki Konkurs Plastyczny

 

 

Regulamin XI Edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym

„Ekosystem lasu oczach dziecka”

stanowiącego kontynuację konkursu pt. „Mamy pomysły na odpady” (5 edycji)

 

 

 

Organizator

Przedszkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody przy Przedszkolu Publicznym nr 3 w Szczecinie „Pentliczek”:

opiekun PK LOP R. Wiśniewska, dyrektor przedszkola C. Ostrowska, nauczyciele: M. Szpakowska, M Bartyska, A. Gbiorczyk, M. Polniak

 

Patronat honorowy i sponsorzy

 

Zachodniopomorski Kurator Oświaty

 

Zarząd Okręgu LOP w Szczecinie

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

 

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego

 

Cele konkursu:

 • podniesienie poziomu świadomości przyrodniczej i ekologicznej;
 • upowszechnianie wiedzy na temat ekosystemu Lasu;
 • kształtowanie postaw pro-ekologicznych od najmłodszych lat;
 • wyłonienie dzieci zdolnych i promowanie ich;
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych spostrzeżeń i doświadczeń przyrodniczych w działalności plastycznej;
 • wyrabianie u dzieci troski o zachowanie życia na ziemi;
 • uwrażliwienie na potrzebę dbania o otaczające środowisko.

Warunki uczestnictwa

 1. Wiek uczestników 3-6lat.
 2. Prace indywidualne (prace zbiorowe i przestrzenne nie będą rozpatrywane).
 3. Przedmiotem konkursu są prace o tematyce ekologicznej i przyrodniczej
 4. Technika prac dowolna.
 5. Format prac kartka bloku rysunkowego A3 (prace przestrzenne nie będą rozpatrywane).
 6. Każde przedszkole z terenu województwa może nadesłać po 2 prace z każdej kategorii wiekowej (tzn. 2 prace dzieci starszych i 2 prace dzieci młodszych)
 7. Opis pracy (wydruk komputerowy) na odwrocie: imię i nazwisko, wiek autora, dokładny adres przedszkola i jego numer, numer telefonu, adres e-mail do osoby kontaktowej bądź do przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna.
 8. Do prac należy dołączyć deklarację rodziców – zgodę na publikację na stronie www przedszkola prac i zdjęć dziecka.
 9. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście w terminie do 10.02.2021 r. na adres: Przedszkole Publiczne nr 3 „Pentliczek” ul. Potulicka 62, 70–230 Szczecin z dopiskiem „Ekosystem Lasu w oczach dziecka”.
 10. Komisja konkursowa dokona oceny prac w kategoriach wiekowych: 3-4 lata, 5-6 lat.
 11. W każdej kategorii zostaną ufundowane 3 nagrody główne, 5 wyróżnień oraz dyplomy dla laureatów.

 

Uwagi organizacyjne

 1. Koszt przesyłki pokrywa uczestnik.
 2. Prace nieprawidłowo opisane nie będą rozpatrywane.
 3. Prace dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Prace nie będą zwracane.
 5. Koszt przejazdu po odbiór nagród pokrywa uczestnik.
 6. Odwołania od decyzji komisji nie będą uwzględniane.
 7. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach na stronie internetowej przedszkola http://www.pentliczek.szczecin.pl/ i pocztą elektroniczną wskazaną w metryczce.
 8. W tym roku szkolnym nie będzie uroczystego finału ze wzglądu na pandemię COVID 19.
 9. Odbiór nagród tylko przez opiekunów laureatów w marcu 2021 r. w Przedszkolu Publicznym nr 3 „Pentliczek” w Szczecinie w wyznaczonych dniach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu.
 10. Odbiór nagród jest w przedszkolu – Nie przesyłamy nagród do placówek.
 11. Dyplomy i nagrody otrzymują tylko laureaci, ich opiekunowie i placówka z której jest laureat.
 12. Wszelkich dodatkowych informacji udziela osoba odpowiedzialna w przedszkolu za przeprowadzenie konkursu: Renata Wiśniewska e-mail: renatawisniewska.64@gmail.com bądź pod numerem telefonu: (91)433 41 81 lub 661225076
 13. Od decyzji komisji nie ma odwolania.
 14. Regulamin konkursu i zgodę na wizerunek można również znaleźć na stronie http://www.pentliczek.szczecin.pl/

 

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Życzymy twórczych i ciekawych pomysłów!

 

 

 

Organizatorzy

Przedszkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody

przy Przedszkolu Publicznym nr 3 w Szczecinie