Artykuły z miesiąca: luty 2021


  • NABÓR

    SZANOWNI RODZICE, od dnia 04 marca 2021r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do  przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, na rok szkolny 2021/2022. Rekrutacji dokonuje się przez stronę […]


  • LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH NA DYŻUR WAKACYJNY W ZGŁOSZONYCH TERMINACH

    LISTA DZIECI PRZYJĘTYCHNA DYŻUR WAKACYJNY W ZGŁOSZONYCH TERMINACH   ADAMÓW LILIANNA ALAMA MAJA ARENDT AMELIA BALEWSKI LIRO BARTOSZ BATIN AMANDA BIAŁEK POLA BOROWY DOMINIK BORYSZEK ANIELA BOSEK BRAJAN BUDZYŃSKI MIKOŁAJ CENDROWSKI JAKUB CIEŚLIK ZUZANNA […]


  • WAŻNE Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej WAŻNE

    Zgodnie z art.153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 ze zm.), rodzice dzieci przyjętych do przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej corocznie składają na […]