Artykuły z miesiąca: kwiecień 2021

  • POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA

    W dniach 22.04-26.04.2021 ( do godziny 15:00) rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola potwierdzają wolę przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia.     POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA/ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NA ROK […]


  • TUS

      Paczka   Dorosły siada i zwija swoje ciało „w paczkę” podkulając nogi, chowając głowę i obejmując się rękami. Zadaniem dziecka jest otworzyć pakunek, czyli rozprostować nogi i ręce. Dorosły początkowo może stawiać delikatny […]


  • TUS

    Trening Umiejętności Społecznych- scenariusz zajęć. „Zeszyt Pięknych słów” Cele: eliminowanie zachowań opartych na agresji i przemocy rozwijanie umiejętności empatii i współpracy w grupie rozwijanie wyobraźni, twórczego myślenia nabywanie umiejętności samokontroli własnego zachowania Zeszyt pięknych […]