Artykuły z miesiąca: luty 2022

  • DEKLARACJA KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

    Dla przypomnienia uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 153 ust. 2 z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082), rodzice dzieci przyjętych do przedszkola corocznie składają na kolejny rok […]