!!! WAŻNE !!!

Drodzy rodzice !
Ze względu na wprowadzone obostrzenia od 27 marca do 9 kwietnia – zamknięte zostaną żłobki i przedszkola. Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dzieckiem pracowników medycznych i służb porządkowych ( m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej) .
Ważne!
Dzieci wymienionych grup zawodowych od poniedziałku 29 marca przyjmowane będą wyłącznie po okazaniu zaświadczenia od pracodawcy.
Ważne !
Rodzice będą mogli skorzystać z zasiłku opiekuńczego.