Kadra

kadra

Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną kadrę. Wszyscy nauczyciele posiadają kwalifikacje z zakresu wychowania przedszkolnego (Studium Wychowania Przedszkolnego, Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna – studia magisterskie lub podyplomowe). Większość nauczycieli posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne lub studiuje obecnie, doskonaląc się w różnych specjalnościach, a swą wiedzę i doświadczenie z różnych dziedzin, wykorzystuje w rozwiązywaniu bieżących problemów (pedagogika specjalna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika ogólna, socjologia, logopedia, wychowanie muzyczne, organizacja i zarządzanie w oświacie) oraz kompetencje dodatkowe (plastyka, diagnoza, terapia pedagogiczna, edukacja ekologiczna, przyrodnicza, organizacja wycieczek krajoznawyczych). Dodatkowo nauczyciele uczestniczą w licznych warsztatach, konferencjach, szkoleniach stale podnosząc swoje kompetencje.