POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Dordzy Państwo,

prosimy o uzupełnienie dokumentu i dostarczenie go do przedszkola- dokument do pobrania tutaj: POTWIERDZENIE WOLI