Cele

CEL PRIORYTETOWY

Główną ideą prowadzenia Przedszkolnego Koła LOP jest rozbudzenie ekologicznych zainteresowań dzieci, rozwijanie świadomości ekologicznej, rozumienie relacji człowieka z przyrodą i wpływu środowiska na zdrowie i życie człowieka.

 
Cele działania PK LOP:

 • Kształtowanie właściwego stosunku do przyrody,
 • Rozbudzanie świadomości ekologicznej,
 • Kształtowanie kultury ekologicznej dzieci,
 • Poszerzenie wiedzy o świecie, elementach środowiska naturalnego i sposobach jego ochrony,
 • Budzenie umiłowania przyrody i szerzenie zrozumienia celów jej ochrony,
 • Zapobieganie dewastacji środowiska przyrodniczego, a przede wszystkim pomników przyrody, Parków Narodowych, Rezerwatów.
 • Prowadzenie działań proekologicznych – zbiórka śmieci, surowców wtórnych, sadzenie zieleni,
 • Uwrażliwienie na los bezdomnych zwierząt, opieka nad ptakami i zwierzętami zimą
 • Organizowanie i uczestniczenie w konkursach propagujących ochronę środowiska.

Formy działalności:

 • Wycieczki bliższe i dalsze
 • Zbiór darów przyrody
 • Dokarmianie zwierząt
 • Zazielenienie terenów
 • Konkursy, turnieje, olimpiady propagujące ochronę środowiska
 • Gazetki ścienne
 • Porządkowanie terenów zielonych
 • Rozmowy ekologiczne z udziałem zaproszonych gości: leśnika, ekologa, ogrodnika, przedstawiciela z LOP,
 • Przedstawienia, inscenizacje, eko-zabawy o tematyce przyrodniczej
 • Zbiórki surowców wtórnych
 • Zajęcia terenowe
 • Obserwacje przyrodnicze

Akcje i uroczystości z okazji świąt ekologicznych:

 • Dni Ochrony Przyrody,
 • Dni Lasu i Zadrzewień,
 • Dzień Wiosny, Światowy
 • Dzień Ziemi,
 • Dzień Polskiej Niezapominajki.