Kadra

kadra

I.

WYKSZTAŁCENIE – STUDIA KIERUNKOWE

     W placówce pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która realizuje Podstawę Programowa Wychowania Przedszkolnego, a w szczególności nauczycielki zwracają uwagę na indywidualne możliwości oraz potencjał każdego dziecka. Cała kadra pedagogiczna posiada wykształcenie predysponujące do pracy w wychowaniu przedszkolnym.

     Nauczycielki posiadają następujące studia kierunkowe:

 1. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
 2. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią korekcyjno-kompensacyjną,
 3. Edukacja językowa profesora Rocławskiego „Nauka czytania i pisania,”
 4. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
 5. Pedagogika ogólna,
 6. Pedagogika specjalna,
 7. Edukacja elementarna i integracja,
 8. Diagnoza i terapia pedagogiczna,,
 9. Gimnastyka korekcyjna i kompensacyjna,
 10. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualna,
 11. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne wg profesor Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 12. Logopedia ogólna,
 13. Edukacja i terapia osób z autystycznego spectrum zaburzeń,
 14. „Sztuka – Plastyka”.

 

II. KURSY KWALIFIKACYJNE

     Nauczycielki w naszym przedszkolu brały udział w następujących kursach kwalifikacyjnych:

 1. oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, surdopedagogika;
 2. język angielski, niemiecki i migowy;
 3. bajkoterapia w pracy nauczyciela i pedagoga;
 4. kinezjologia edukacyjna;
 5. kierownik wycieczki;
 6. pierwsza pomoc przedmedyczns BLS;
 7. alternatywna i wspomagająca komunikacja językowa, system znakowo-obrazkowy;
 8. kodowanie w przedszkolu;
 9. terapia ręki;
 10. trener umiejętności społecznych;
 11. integracja sensoryczna;
 12. terapia reki i zaburzeń motoryki małej;
 13. terapia psychomotoryczna wg Procus i Block;
 14. kierownik wypoczynku.

III. METODY PRACY

     W swojej pracy kadra pedagogiczna wykorzystuje takie metody, jak:

 1. Glottodydaktyka – nauka czytania i pisania profesora Rocławskiego,
 2. „Dobrego Startu” profesor Bogdanowicz,
 3. Batti Strauss w edukacji przedszkolnej,
 4. C. Orffa i R. Labana,
 5. „Ruch Rozwijający wg W. Sherborne”,
 6. „Dziecięca matematyka” wg profesor Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 7. Alternatywna i wspomagająca komunikacja językowa,
 8. Dary froeblowskie – klocki.

IV.

DODATKOWE KOMPETENCJE

     Ponadto, w naszej placówce pracuje:

 1. nauczycielka – konsultantka do spraw wychowania przedszkolnego,
 2. doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.