Wyposażenie

Sale

Każdy z oddziałów dysponuje dwiema lub trzema atrakcyjnymi, dobrze wyposażonymi salami do zabaw i zajęć dla dzieci. Na poszczególnych piętrach w kameralnych warunkach umieszczone są grupy od najmłodszych na I piętrze, do najstarszych na III piętrze. Dzieci młodsze wypoczywają w oddzielnych wygodnych sypialniach, z piętrowymi łóżeczkami.


Gabinet polisensoryczny

W ostatnim czasie nasze przedszkole jako placówka integracyjna zostało bardzo dobrze wyposażone w pomoce zakupione z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki temu dysponujemy obecnie: gabinetem do stymulacji polisensorycznej czyli „Salą doświadczania świata"


Gabinet logopedyczny

W przedszkolu funkcjonuje  gabinet logopedyczny i terapeutyczny do prowadzenia zajęć indywidualnych lub w małych zespołach.


Sala gimnastyczna

Dysponujemy przestronną, dobrze wyposażoną salą gimnastyczną. Atrakcyjność i różnorodność prowadzonych tam zajęć zapewnia odpowiednie wyposażenie sali w sprzęt sportowy, drabinki, lustra z poręczami oraz chusty animacyjne i tunele KLANZY.


Pomoce Marii Montessori

Nasze przedszkole jako placówka integracyjna zostało bardzo dobrze wyposażone w pomoce zakupione z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki temu dysponujemy obecnie:
kompletem pomocy do prowadzenia pracy metodą Marii Montessori


Pomoce finansowane z EFS

Dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego przedszkole dysponuje bardzo dobrze wyposażonym gabinetem metodycznym z pakietem nowoczesnych pomocy firmy ELBOX