BIP

2018

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018

Załączniki do Informacji dodatkowej 1-10 2018

Rachunek zysków i strat 2018

Informacja dodatkowa do bilansu 2018

Bilans 2018

 

2019

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019

Załączniki do Informacji dodatkowej 1-10 2019

Rachunek zysków i strat 2019

Informacja dodatkowa do bilansu 2019

Bilans 2019

 

2020

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020

Załączniki do Informacji dodatkowej 1-10 2020

Rachunek zysków i strat 2020

Informacja dodatkowa do bilansu 2020

Bilans 2020

 

2021

IMG_20220518_0001

 

pp3szczecin.bip.gov.pl